Bruker NMR

M004 Bruker Nuclear Magnet Resonance Spectrometer (NMR) AVANCE III 500USP